Sociale zaken

Dit bureau is belangrijk voor de aanvraag kinderbijslag.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren)van 0 tot 18 jaar. Alle ouders en verzorgers die burger zijn van Caribisch Nederland hebben recht op kinderbijslag. Het maakt niet uit hoeveel u verdiend. kinderbijslag is een gift, u hoeft het niet terug te betalen. De RCN-unit SZW betaald de kinderbijslag uit. U moet een aanvraag doen om kinderbijslag te ontvangen.
Dit moet u meenemen:

 • Uw sedula
 • Indien u een partner heeft die op
  hetzelfde adres woont; (kopie van)
  sedula partner
 • Een bewijs van uw bankgegevens
 • Als u voogdij heeft; de voogdijbeschikking
 • Als u kind in het buitenland verblijft vanwege medische redenen; een medische verklaring
 • Indien uw kind in het buitenland verblijft vanwege onderwijsredenen; een schoolverklaring 
 • Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft; een geldige verblijfsvergunning

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor kinderbijslag te doen. Download het aanvraagformulier kinderbijslag hier. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com. Als u hulp wilt bij het invullen van het formulier, kunt u dit filmpje bekijken of langskomen tijdens de spreekuren van kinderbijslag.

Adres
Openingstijden
Telefoon
Website
Centrumgebied Kralendijk z/n
Let op: schuin tegenover Ennia.

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Vragen en aanvragen worden behandeld binnen de spreekuren.
Zie hun website voor de tijden van de verschillende aanvragen!
+599 715-8888
Klik hier

This div height required for enabling the sticky sidebar