Caribische boekenspecialist – Inburgeren op Bonaire

Bestel hier uw Antilliaanse en Surinaamse boeken

Sociale zaken

Dit bureau is belangrijk voor de aanvraag kinderbijslag.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren)van 0 tot 18 jaar. Alle ouders en verzorgers die burger zijn van Caribisch Nederland hebben recht op kinderbijslag. Het maakt niet uit hoeveel u verdiend. kinderbijslag is een gift, u hoeft het niet terug te betalen. De RCN-unit SZW betaald de kinderbijslag uit. U moet een aanvraag doen om kinderbijslag te ontvangen.
Dit moet u meenemen:

 • Uw sedula
 • Indien u een partner heeft die op
  hetzelfde adres woont; (kopie van)
  sedula partner
 • Een bewijs van uw bankgegevens
 • Als u voogdij heeft; de voogdijbeschikking
 • Als u kind in het buitenland verblijft vanwege medische redenen; een medische verklaring
 • Indien uw kind in het buitenland verblijft vanwege onderwijsredenen; een schoolverklaring 
 • Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft; een geldige verblijfsvergunning

Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag voor kinderbijslag te doen. Download het aanvraagformulier kinderbijslag hier. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bovenstaande documenten naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com. Als u hulp wilt bij het invullen van het formulier, kunt u dit filmpje bekijken of langskomen tijdens de spreekuren van kinderbijslag.

Adres
Openingstijden
Telefoon
Website

Centrumgebied Kralendijk z/n

Let op: schuin tegenover Ennia.

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Vragen en aanvragen worden behandeld binnen de spreekuren.

Zie hun website voor de tijden van de verschillende aanvragen!

+599 715-8888

Klik

hier

Op 25 mei 1896 arriveerde Julian Abraham aan boord van het stoomschip Marsala in de haven van New York. Een uit Libanon afkomstige christelijke jongeman, die via Parijs en Le Havre de avontuurlijke reis naar de Nieuwe Wereld ondernam. Twee jaar later trok hij verder naar Venezuela om zich uiteindelijk in 1903 in de Nederlandse kolonie Curaçao te vestigen. De emigrant uit de Levant was de vader van de in 1960 verongelukte Julio en de grootvader van Toon en Jopie Abraham. Julio en zijn twee zonen, Bonairiaanse politici die tussen 1949 en 2010 hun sporen in de politiek van de Nederlandse Antillen verdienden, waren ooggetuigen bij belangrijke momenten in de gemeenschappelijke geschiedenis met Nederland. De politieke dynastie omspant de periode van de eerste parlementaire verkiezingen in de kolonie in 1949 tot aan het staatkundig einde in 2010 van het land dat bij de dekolonisatie in 1954 ontstond. 

This div height required for enabling the sticky sidebar